Hotel Bedřiška Špindlerův Mlýn – Historie

Hotel Bedříška se nachází v části obce Špindlerův Mlýn – Bedřichov v nadmořské výšce 837 m.n.m na místě, ze kterého je jeden z nejhezčích výhledů na kotlinu, ve které se Špindlerův Mlýn nachází a okolní vrcholky Krkonoš.

Tento rekreační objekt byl vybudován v roce 1928 židovským zlatníkem panem Fuchsem, především pro rodinnou rekreaci. Ve válečných letech byl uvězněn v koncentračním táboře v Eisenachu, kde v roce 1942 umírá.

V 50 letech byl tento majetek rodině Fuchsů odebrán pro potřeby Československého státu. V roce 1959 zde bylo zřízeno rekreační středisko, pro tehdejšího ministra národní obrany Dr. Alexeje Čepičku, které se s odstupem let vrývá do paměti lidí, jako ” Čepičkova Vila”. Z důvodu utajení a ochrany mocnářů byla vila oplocena jako jediná nemovitost ve Špindlerově Mlýně. Několikrát rodina žádá Komunistický režim o navrácení majetku do vlastnictví, avšak tyto žádosti byly zamítnuty. Na mnohé dopisy, mimo jiné, i tehdejšímu prezidentovi republiky nebylo nikdy odpovězeno.

Po pustošivém vybydlení vily přechází majetek ze správy Ministerstva národní obrany na Bytový fond a posléze na Krajský ústav národního zdraví, který završil katastrofální stav nemovitosti a přilehlých zahrad. V 90letech byl tento majetek rodině na základě restitučních nároků navrácen.

Po celkové rekonstrukci je v roce 1993 je otevřen hotel, který dostal název po vnučce pana Fuchse ” Bedřiška “. Po roce provozování přechází hotel do vlastnictní společnosti Gastro , která za doby jejího působení rozšířila ubytovací kapacitu o výstavbu studií , zpřístupnila veřejnosti a zejména hostům zahradu s parkovou úpravou a tenisový kurt spolu se zahradní restaurací.

Historie Špindlerův Mlýn